தாமரைக்கேணி ஏரி தான். ஆனா ஏரி இல்லை என்று ஆவணங்களை மாற்றிவிட்டோம். இப்படித்தான் இருக்கு இவர்கள் பதில்.

https://m.dinakaran.com/article/news-detail/969413