அறப்போர் இயக்கத்துடன் பின்வரும் பல வகைகளில் இணையலாம். தற்பொழுது அறப்போர் இயக்கம் சென்னையில் மட்டுமே செயல்படுவதால் தமிழகத்தின் மற்ற பகுதி ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் இயக்கத்தை பல்வேறு தரப்பு மக்களிடம் கொண்டு செல்லலாம். மற்ற மாவட்டங்களுக்கு இயக்கம் விரிவடையும் போது அது உதவியாக இருக்கும். சென்னையில் இருக்கும் ஆதரவாளர்கள் பல்வேறு கள ஆய்வு பணிகளிலும், வார்டு குழு பணிகளிலும் பங்கேற்கலாம். மேலும் இயக்கத்தின் நிதி ஆதாரத்தை பலப்படுத்தும் வகையில் மாதம் ஒரு சிறிய தொகையை நன்கொடையாக அளிக்கலாம்.

Contact - 7200020099

Website - http://arappor.org/

Facebook - https://www.facebook.com/Arappor/

Twitter - https://twitter.com/Arappor

Telegram - https://t.me/arapporchannel

WhatsApp group: http://bit.ly/ArapporWhatsappGroup

Instagram - https://www.instagram.com/arapporiyakkam/

You Tube - https://www.youtube.com/arappor

Hello app - http://m.helo-app.com/al/QZyTfYk

Android app: http://bit.ly/ArapporAndroidApp

Know your Rights Registration: http://bit.ly/arappor-know-your-rights-registration

Become a Ward leader Registration: http://bit.ly/ward-leadership-training

RTI Book Download: http://bit.ly/ArapporRtiBooklet

Arappor Donation: http://bit.ly/DonateToArappor

Join Arappor WhatsApp Group: http://bit.ly/ArapporWhatsappGroup

Ward Committee Campaign: http://bit.ly/wardcommitteecampaign

Arappor Frequently Asked Questions: http://bit.ly/ArapporFAQ